Aktuality

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Výňatek z usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020:

"Vláda omezuje s účinnosti ode dne 14.10.2020 od 00:00 do dne 1.11.2020 23:59hod provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ ( toto se nevztahuje na školy a třídy dle §16 odst.9 a na školy při zdravotnickém zařízení).

Dále se zakazuje provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Dále se zakazujje osobní přítomnost žáků ve školách dne 26. a 27.10.2020, v těchto dnech neproběhne distanční výuka, následuje státní svátek 28.10.2020 a po něm následují 2 dny podzimních prázdnim 29. a 30.10.2020. Žáci se tak vrátí do škol 2.11.2020 v případě, že nedojde ze strany vlády k dalším omezením."

Proto žádáme rodiče: Sledujte tisk, Tv a stránky školy.

Organizace na naší škole:

14.10. - 23.10.2020 probíhá distanční výuka, žáci se učí doma dle pokynů svých učitelů. Obsah učiva do 16.10. již žákům vyučující sdělili, pro děti, které nebyly dne 13.10. ve škole,  jsou vyukové materiály připraveny k vyzvednutí ve škole. Obsah učiva pro období 19.-23.10.bude na stránkách školy či formou MS TEAMS předán dětem do čtvrtka do 8,00h

Od čtvrtka 15.10.2020 bude v provozu školní recepce, kde je umožněno rodinám, které nemají přístup na internet, vyzvednutí učiva v tištěné podobě.

provozní doba recepce

pondělí, uterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 12:00 hod

středa 12:00 - 16:00hod

Dále bude možnost v týdnu 19. - 23.10. 2020 idividuálních konzultací žáků se svými učiteli denně mezi 8:00 - 12:00hod, toto pouze po předešlé domluvě.

 

!!!!!Provoz školní jídelny NENÍ v době distanční výuky omezen, tzn. zákonní zástupci, kteří nepožadují pro své dítě odebrat v tomto období obědy, jsou povinni nejpozději do 14.10. do 8:00 tyto odhlásit. Rodiny, které obědy budou odebírat, smějí tak učinit pouze formou jídlonosičů denně v době mezi 11:30 - 12:00hod.!!!!!