Školská rada


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Školská rada

Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

(dále jen zřizovatel)

ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY

Článek I.
ÚPLNÝ NÁZEV ZŘIZOVATELE

Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51
IČO : 00261939

Článek II.
ŠKOLA PŘI KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA ZŘÍZENA

Název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
IČO: 46787496
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, PSČ: 431 51

Článek III.
POČET ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada má 3 nebo 6 členů. V tomto šk.roce to jsou:
Mgr. Valérie Novotná, Mgr. Petra Rompotlová - pedagogický sbor
Martina Slanařová, František Danko - rodiče
Jaroslav Ježek, Mgr. David Kodytek – zřizovatel
Předsedou školské rady je Jaroslav Ježek

Článek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)