Školní jídelna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zaměstnanci školní kuchyně splňují požadavky zdravotní způsobilosti a potřebné znalosti nutné k ochraně zdraví našich strávníků. Celá technologie výroby a přípravy, navazující manipulace, skladoací podmínky a finální uvedení pokrmů až ke strávníkům určuje systém kritických bodů (HACCAP).

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují.

Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků.
POKUD ŽÁK DOSÁHNE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU (OD 1.9. DO 31.8.) VĚKU, KTERÝ PŘÍSLUŠÍ DANÉ KATEGORII, PAK DO TÉTO KATEGORIE SPADÁ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

 

 Telefonické spojení do školní jídelny: +420 731 133 616

 

Provoz školní jídelny

- Vedoucí školní jídelny: Jiřina Baráková
- Kuchařky: Iveta Helgertová, Jindřiška Prášková a Romana Kubátová

Výdej obědů:  11.40 - 14.00 hodin
Výdej obědů pro nemocné do přinesených nádob od 11.30 do 11.40 hodin pouze první den nemoci. V jinou dobu již nelze z důvodu hygienických opatření v době COVID - 19 oběd vydat!!!!

 

Výše stravného (určena podle věkových kategorií)

 I.- II. kategorie  5 - 10 let  24,- Kč
 III. kategorie  11 - 14 let  26,- Kč
 IV. kategorie  15 let a více  27,- Kč

 

Placení obědů:
Provádí se vždy poslední tři pracovní dny v měsíci od 7.00 - 8.00 hod. a 14.00 - 15.30 hod.
Platba hotově - je nutno zaplatit nejméně na jeden týden
Platba převodem - lze zadat u Vaší banky trvalý příkaz na stravné do 15. dne v měsíci 

Číslo účtu: 10006-264608634 / 0600

• jméno žáka, číslo účtu, variabilní symbol= rodné číslo žáka - pokud se příjmení dítěte neshoduje s příjmením plátce účtu, do poznámky připište příjmení žáka.

Záloha

I.-II. kategorie 550,- Kč na měsíc
III.-IV. kategorie 600,- Kč na měsíc
   

 

Odhlašování obědů:
Provádí se do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny, telefonem nebo e-mail školy. Do jídlonosičů je možno vyzvednout oběd pouze první den nepředvídatelné nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit. Při neodhlášení stravy je rodič povinen doplatit náklady na výrobu oběda. Celková hodnota oběda je 92,- Kč.

 

Upozornění!
Bez stravovací karty nebude oběd vydán. Pokud nebude mít žák/žákyně zaplacený oběd do 8.00 hodin, nemá nárok na oběd. Nová kartička stojí 40,- Kč.
Vstup rodičů do jídelny není dovolen. Rodiče čekají na chodbě. Tato opatření neplatí pro rodiče postižených žáků a pro výdej do přinesených nádob.

Je možno si ke kartičce dokoupit za 40 Kč,- pouzdro.

 

Daří se nám vařit pro žáky jídla chutná, zdravá tak, že vyhovují požadavkům správné výživy. Organizujeme týdny různých kuchyní, vaříme na přání žáků dle anket. Stav našich strávníků se zvyšuje, což dokazuje kvalitu naší práce. Kapacita jídelny 80 míst. Stravování probíhá za dozoru vyučujících a vychovatelek. Každé jídlo je doplňováno ovocem, kompotem či dezertem. Samozřejmostí je výběr ze dvou pití.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 

 

Attachments:
Download this file (Množství pokrmů.pdf)Množství pokrmů.pdf[ ]344 kB
Download this file (Řád školní jídelny 2020.pdf)Řád školní jídelny[ ]118 kB