Rozpočty školy

Rada města dne 17. prosince 2018 projednala a schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a jejich střednědobé výhledy do roku 2021 (usnesení č. 82/03/2018).

Rozpočet 2019