Evropské dotace


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

logolink MSMT VVV hor barva cz

Příjemce dotace: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
Název projektu: Společné zlepšování výuky II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012881
 
Období realizace: 1. 9. 2019 - 31.8.2021
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Z finančních prostředků v celkové výši 2.207.483, - Kč hradíme tyto aktivity:
 

Základní škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Badatelský klub pro žáky ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD

Školní klub:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD

DDM:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

 

 

 

 

V současné době na škole končí tříletý dotační projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Aktuální informace nejen o těchto projektech naleznete v článcích na hlavní stánce našeho webu.

 

Výzva 22

Příjemce dotace:
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Název projektu:
Společné zlepšování výuky

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003947


Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Z finančních prostředků v celkové výši 708.064,- Kč hradíme následující aktivity:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

 

"Výzva č.56" (CZ.1.07/1.1.00/56.2214). V rámci této výzvy se naši žáci zúčastnili zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii a zárověň na škole proběhla v několika ročnících čtenářská dílna.